Грижа за продуктите

Закупените продукти, които съдържат вълна, да се почистват като се следват следните инструкции: